Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 143 2109 МИ
Девин, 23.05.2022

ОТНОСНО: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

В ОИК – 2109 Девин на 19.05.2022 г. е получено писмо, Вх. № 230,

от Председателя на Общински съвет гр.Девин, удостоверяващо настъпили факти и обстоятелства, на основание, на които, по закон, предсрочно, са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   По лични причини.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3, ОИК 2109 Девин

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на ГЕОРГИ ГЕТОВ ГЕТОВ. – общински съветник от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Обявява за избран за общински съветник БИНКА СЕВЕРИНОВА КОРУЕВА, следващ кандидат в листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на председателя на Общински съвет гр. Девин  и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

 

 

Председател: Зелма Асенова Белберова

Секретар: Селви Реджеп Читак

* Публикувано на 23.05.2022 в 13:41 часа

Свързани решения:

115 – 2109 МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 145- 2109 МИ / 17.05.2023

    относно: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство

  • № 144 2109 МИ / 16.08.2022

    относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 143 2109 МИ / 23.05.2022

    относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения