11.11.2016

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ДЕВИН

OБРЪЩЕНИЕ

 

Уважаеми представители на Политически партии участвали в частичните местни избори за кмет на кметство Грохонто на 06.11.2016 г.

ОИК – Девин Ви напомня, в изпълнение разпоредбата на чл.186, ал. 3 от Изборния кодекс, следва в 7/седем/ дневен срок следва да ПРЕМАХНЕТЕ всички поставени от Вас агитационни материали в кметство Грохотно, община Девин.

При неизпълнение на разпоредбите на чл. 186, ал. 3 от ИК, ОИК ще пристъпи към налагане на Административно наказателни санкции съгласно чл. 472, ал. 1 от ИК.

Гр. ДЕВИН                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОИК – ДЕВИН

11.11.2016 г.                                                                                                       ТАТЯНА ДИМИТРОВА

11.11.2016

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК – ДЕВИН ОБЯВЯВА АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

СЛЕД 13.11.2016 г.: гр. ДЕВИН – 4800, УЛ. „ОРФЕЙ” № 1

МУЗЕЙНА СБИРКА

Председател – Татяна Димитрова

Служебен телефон: 0879221539

email: [email protected]

website: http://oik2109.cik.bg/

31.10.2016

Съобщение

На вниманието на всички представители на партии, които ще заявяват за регистрация застъпници на регистрираните кандидатски листи

 Към заявлението за регистрация Приложение 68-МИ от изборните книжа) се прилагат, както следва:

 1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;

 2. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител в excel формат;

 3. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал.1, 2 и 3  от Изборния кодекс от лицата, заявени за регистрация като застъпнициПриложение 98-МИ от изборните книжа) ;

 образец на списък в exel формат списък

Краен срок за подаване на заявлението за регистрация на застъпници е 17.00 часа на 04 ноември 2016 год.

16.10.2016

Съобщение

Уважаеми жители на Грохотно и община Девин, ОИК Девин Ви уведомява, че от 17 октомври 2016 година започва предизборната кампания за избиране Кмет на кметство Грохотно.

 

Регистрираните кандидати за Кмет са:

Недрет Али Чауш - Алиман издигната от ПП ГЕРБ

Бейхан Наил Дуран издигнат от ПП "Движение за права и свободи - ДПС"

Частичните местни избори са насрочени на 06 ноември 2016 г.

Гласуването ще се проведе в Основно училище "Гео Милев" - Грохотно.

Уважаеми кандидати за Кмет на кметство Грохотно,

уважаеми членове на  предизборните щабове, уважаеми съграждани в изборен район 2109 – Община Девин.

ОИК - Девин се обръща с призив към Вас за стриктно спазване разпоредбите на Изборния кодекс, етичните норми и добрите нрави за провеждане на толерантна предизборна кампания.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 269 – 2109 МИ / 06.11.2016

    относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство ГРОХОТНО, община ДЕВИН, област СМОЛЯН, на първи тур

  • № 268– 2109 МИ / 06.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден за частичните местните избори за Кмет на кметство Грохотно на 06.11.2016 г.

  • № 267 -2109 МИ / 06.11.2016

    относно: Жалба от Карамфил Фиданов Каров председател на общинския съвет на ПП ”Движение за права и свободи - ДПС” с вх. № 71/06.11.2016 г. за нередности с избирателния вот в село Грохотно.

всички решения