№ 145- 2109 МИ / 17.05.2023

ОТНОСНО : Прекратяване пълномощията на кмет на кметство

№ 144 2109 МИ / 16.08.2022

ОТНОСНО : Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

№ 143 2109 МИ / 23.05.2022

ОТНОСНО : Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

№ 142-2109 МИ / 21.07.2020

ОТНОСНО : Заличаване на избран общински съветник и избор на следващ от кандидатската листа на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ)

№ 141-2109 МИ / 29.06.2020

ОТНОСНО : Прекратяване пълномощията на общински съветник и избор на следващ от кандидатската листа на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ)

№ 140-2109 МИ / 28.02.2020

ОТНОСНО : График за дежурство на ОИК 2109 Девин

№ 139-2109 МИ / 28.02.2020

ОТНОСНО : Подаден сигнал срещу кмета на кметство Селча

№ 138-2109 МИ / 13.12.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от листата на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ)

№ 137-2109 МИ / 05.12.2019

ОТНОСНО : Прекратяване пълномощията на общински съветник и избор на следващ от листата на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ)

№ 136 – 2109 МИ / 08.11.2019

ОТНОСНО : Предаване от ОИК 2109 Девин на Общинска администрация Девин на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 135 – 2109 МИ / 08.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателня комисия 2109 Девин за представяне и получаване на материали по административни дела пред Административен съд по чл.459 от ИК.

№ 134 – 2109 МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Определяне реда и условията за провеждане на заседания на ОИК – Девин и дежурства на членове

№ 133 – 2109 МИ / 05.11.2019

ОТНОСНО : Допълнение на Решения № 128-2109 МИ, 129-2109 МИ и 130-2109 МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия 2109 Девин , относно избиране на кмет на кметство Беден, кметство Брезе и кметство Триград в община Девин, ообласт Смолян на 03.11.2019 г.

№ 132– 2109 МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Девин, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

№ 131– 2109 МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия 2109 Девин  за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ТЗ  ГРАО след произвеждане на избори за кмет на Кметство, на 03 ноември 2019 г.

№ 130 – 2109 МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Триград

№ 129 – 2109 МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Брезе

№ 128 – 2109 МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Беден

№ 127 – 2109 МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Подадена жалба против решение № 115-2109 МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Девин.

№ 126-2109 МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Отменяне на Решение 120-2109 МИ за промени в СИК 210900014 кметство Триград,община Девин.

Календар

Решения

  • № 145- 2109 МИ / 17.05.2023

    относно: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство

  • № 144 2109 МИ / 16.08.2022

    относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 143 2109 МИ / 23.05.2022

    относно: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения