Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 19-МИ
Девин, 16.09.2023

ОТНОСНО: Oпределяне броя на членове на СИК и разпределение на местата в СИК между партиите и коалициите в община Девин в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023 г.

Във връзка с провеждането на консултации съгласно чл.91 ИК, относно състав на СИК , при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове в Община Девин, насрочени на 29.10.2023 г., на основание чл.87,ал.1, във връзка с чл.92 ал.4 ИК, Решение 2378-МИ от 12.09.2023 г., т.2  т. 11,  т.12 и т.13  на ЦИК ,  ОИК  Девин ,

РЕШИ:

І. Определя броя на членовете  на Секционните избирателни комисии   в Община Девин, както следва: 

- за секция до 100 избиратели включително , както  и секции в  лечебни заведения    и подвижна СИК-  6  / шест/ членове; 

- за секция от 101 избиратели до 500 включително - 7  / седем/ членове; 

- за секция с над 500 избиратели - 9  / девет/ членове.

ІІ. Определя броя  на членовете на секционните избирателни комисии в Община Девин както следва:

 

№ по ред

 

Изборен  район

 

№ на секция

 

Местонахождение

Брой избиратели

Брой членове на СИК

1

210920465

210900001

.Девин ,  ул. Васил Левски  №3,

ПГЕ „А. С.  Попов”

659

9

2

210920465

210900002

гр.Девин, ул. Васил Левски  №43, 

ОДЗ „Здравец” -1 етаж

606

9

3

210920465

210900003

гр. Девин,  ул. Васил Левски  № 43,

ОДЗ „Здравец” -2 етаж

565

9

4

210920465

210900004

гр.Девин,  ул.Гордю войвода№49

Общностен  център

781

9

5

210920465

210900005

гр.Девин, 

ул. Орфей   №1

Дом на културата ­­ІІ етаж

428

7

6

210920465

210900006

гр.Девин,  ул. Орфей   №1

Дом на културата-Ритуална зала

466

7

7

210920465

210900007

гр.Девин, ул.Гимназиална №18                ДГ „Изворче”

920

9

 

8

210920465

210900008

гр.Девин,  кв. Настан- Клубa

ул.Георги Димитров  №3

493

7

 

9

210920465

210900009

гр.Девин,  кв. Настан – Читалището

ул. Георги Дивитров №1

594

9

 

10

210903112

210900010

село Беден – кметството

284

7

 

11

210906269

210900011

село Брезе – кметството

347

7

 

12

210917957

210900012

село Грохотно – кметството

743

9

 

13

210918424

210900013

село Гьоврен – кметството

759

9

 

14

210973105

210900014

село Триград  – училището

544

9

 

15

210929502

210900015

село Жребево – кметството

72

6

 

16

210936796

210900016

село Кестен –административната  сграда

57

6

 

17

210944848

210900017

село Лясково – училището

548

9

 

18

210948547

210900018

село Михалково – кметството

205

7

 

19

210966130

210900019

село Селча - кметството

537

9

 

20

210969465

210900020

село Стоманево-кметството

215

7

 

21

210954198

210900021

село Осиково - училището

258

7

 

22

210981815

210900022

село Чуруково-стол на бивше ТКЗС

31

6

 

               

 

III. Разпределението на местата в СИК  и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Девин е както следва: 

Име на партия/коалиция

Общо членове в СИК

Места в ръководството на СИК

Брой  членове

Общо

Председател

Зам.-председател

Секретар

Коалиция ГЕРБ – СДС

41

19

 

 

 

22

КОАЛИЦИЯ ПП– ДБ

37

17

 

 

 

20

ПП Възраждане

25

10

 

 

 

15

ПП ДПС

24

10

 

 

 

14

Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ

22

7

 

 

 

15

Коалиция ИТН

22

3

 

 

 

19

ОБЩО:

171

66

0

0

0

105

   Партиите и коалициите  в община Девин да  спазят определения брой   на членовете   и ръководствата  определен с настоящото решение и  т.14 – т.20 от Решение 2378-МИ от 12.09.2023 г. за членовете и ръководствата на СИК

Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

Председател: Зелма Асенова Белберова

Секретар: Сийка Петкова Хворева

* Публикувано на 17.09.2023 в 12:15 часа

Календар

Решения

  • № 36-МИ / 21.09.2023

    относно: Регистриране за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

  • № 35-МИ / 19.09.2023

    относно: Осъществяване на правомощията на председателя в негово отсъствие

  • № 34-МИ / 19.09.2023

    относно: Определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

всички решения