Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 141-МИ
Девин, 15.11.2023

ОТНОСНО: Приемане на писмено становище по АД 281 / 2023 г. по описа на Административен съд Смолян

На основание чл. 87 ал 1 т.1 и т.34 от ИК  Общинска избирателна комисия Девин

                                                Р  Е  Ш  И :

             ПРИЕМА  писмено становище на ОИК Девин по административно дело № 281 / 2023 г. по описа на Административен съд Смолян, във връзка с жалба вх.№ 163 от 04.11.2023 г, регистрирана  под № 5 в публичния регистър на жалбите  в ОИК Девин  на Радостин Сергеев Черноков,  против Решение 125-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Девин за избиране на общински съветници в Община Девин.

             Указва упълномощените членове на ОИК Девин да представят становището на съдебното заседание, което ще се проведе на 16.11.2023 г. от 13.30 ч.

Решението подлежи на  оспорване  пред ЦИК, в тридневен срок от обявяването, по реда на чл.88 от ИК

 

Председател: Зелма Асенова Белберова

Секретар: Сийка Петкова Хворева

* Публикувано на 21.11.2023 в 21:13 часа

Календар

Решения

  • № 141-МИ / 15.11.2023

    относно: Приемане на писмено становище по АД 281 / 2023 г. по описа на Административен съд Смолян

  • № 140-МИ / 08.11.2023

    относно: ОТНОСНО:: Определяне на членове на ОИК Девин за представляване като страна, представяне и получаване на материали по административно дело №281 / 2023 г. пред Административен

  • № 139-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на устройствата за видео-наблюдение от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 на „Информационно обслужване” АД .София

всички решения