20.11.2023

Връзка с ОИК Девин

До края на мандата 2023-2027 г. може да се свържете с ОИК Девин по следните начини:

на тел. 0878585888 - председател на ОИК Девин.

e-meil -  [email protected]

АДРЕС:  гр. Девин 4800

             ул. "Орфей" №1

              Дом на културата

             ет.2 стя 6

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

ОБУЧЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ПСИК

Във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 29 октомври 2023 г.

Ви предлагаме онлайн симулатори за попълване на Протоколите издавани от СИК в община Девин.

 

Електронен протокол на СИК За общински съветници (Х)

 

Електронен протокол на СИК За общински съветници (ХМ)

 

Електронен протокол на СИК За кмет на община (Х)

 

Електронен протокол на СИК За кмет на община (ХМ)

24.10.2023

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДЕВИН


Общинска избирателна комисия  Девин обявява график за провеждане на разяснителна кампания със СУЕМГ/ машинно гласуване/ с инсталирана демоверсия  на бюлетини, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 29 октомври 2023 г. на територията на Община Девин по населени места както следва:

Населено място

Място на поставяне на тестовата машина

Дата и час на провеждане

Представител на ОИК Девин

М1/   гр.Девин

Пред Дом на Културата

ул. „Орфей” №1

26.10.2023 г.

от11:00ч до 13:00ч.

Виолина Чолакова

М1/   гр.Девин

       кв. Настан

Във фоайето на Читалището

27.10.2023 г.

от13:30ч до14:30 ч.

Виолина Чолакова

М2/ с. Селча

Пред Кметството

26.10.2023 г.

от10:30чдо11:30 ч..

Селви Читак

М2/   с.Лясково

Пред Кметството

26.10.2023 г.

от12:00чдо 13:00ч.

Селви Читак

М2/   с. Брезе

Пред Кметството

26.10.2023 г.

от14:00чдо 15:00ч.

Селви Читак

М2/   с. Триград

Пред Кметството

27.10.2023 г.

от10.30ч до11.30 ч

Селви Читак

М2/   с. Гьоврен

Пред Кметството

27.10.2023 г.

от12:00ч до13:00 ч

Селви Читак

М2/  с. Грохотно

Пред Кметството

27.10.2023 г.

от13:30ч до14:30 ч

Селви Читак

ЗАБЕЛЕЖКА: С машина 1 /М 1/  се гласува за общински съветници и за кмет на община.

                      С машина 2 /М 2/ се гласува за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство.

23.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ПСИК

В изпълнение на  чл.87 ал.1 т. 4 от ИК Общинска избирателна комисия Девин съвместно с Общинската  администрация  организират   ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК на територията на  Община Девин по прилагане разпоредбите на Изборния кодекс и безопасност при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 29 октомври 2023 г.

     ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на  25 ОКТОМВРИ  2023 г. /сряда/ от 09.00 ч.  в гр. Девин, ул. „Дружба” № 1  СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -

ЗАЛАТА на 3-ти етаж!

Задължително е присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК.

ВАЖНОУЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ИЗДАДЕНИТЕ ИМ ОТ ОИК ДЕВИН УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СИК, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ.

17.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК Девин, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls ф

 

17.10.2023

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

      ОИК  Девин  съобщава, че във връзка с провеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., и   

на основание  Решение № 2599-МИ / 05.10.2023 г. на ЦИК, че в Община Девин е  образувана 

  СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ .

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление до 14.10., може да подаде заявление да гласува   с подвижна избирателна кутия, до кмета на общината, кметството, кметския наместник,  не по-късно от 23 октомври 2023 г. (5 дни преди изборния ден).

 Избирателят се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

16.10.2023

Дистанционно обучение за работа с машини за гласуване предназначено за секционните избирателни комисии (СИК)

ОТ:

„СИЕЛА НОРМА“ АД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете  (Click here to join the meeting)  са индивидуални за всяко обучение.

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

Базови насоки за работа с Microsoft Teams

12.10.2023

Съобщение за хора с увреждания

Общинска избирателна комисия  Девин

УВЕДОМЯВА,

че  СИК  210900006 – Ритуална зала,  Дом на културата,  ул. „Орфей” №1,  гр.Девин,

е ОПРЕДЕЛЕНА за гласуване на избиратели с увредено зрение или  със затруднения в придвижването  на  изборите за общински съветници и за кметове  на 29  октомври  2023 г.

Секцията се намира от северната страна на сградата.

Входът към нея е достъпен за автомобили.

Заявки за оказване  на помощ на избиратели  с  увредено зрение или със затруднения в  придвижването  за община Девин   ще се приемат  от 25.10.2023 г. от 8.00 ч в Центъра за административно обслужване на Общинска  администрация -  Девин,  ул. „Орфей” № 1

и на телефон  03041/ 21 74

както и на безплатния телефон  за информация и справки на Община Девин   080018425

 Заявки могат  да се подават  и

в предизборния ден - 28.10.2023 г.  от 8.00 ч.  до  17.00 ч

в деня на изборите  - 29.10.2023 г.  от 7.00 ч. до 19.00 ч.

на  посочените телефони.

 

11.10.2023

Съобщение

            ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

                         ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА ДЕВИН

                          В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

Във връзка с Протоколно решение на ЦИК от 10 октомври 2023 г.  и постъпило писмо от ЦИК  № МИ- 15-74 / 10.10.2023 г.,   вх № 67 / 10.10.2023 г. в ОИК Девин  и на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК  публикуваме на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., с които може да се запознаете.

 

1. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на ОБЩИНА

3. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО БЕДЕН

4. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО БРЕЗЕ

5. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО ГРОХОТНО

6. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО ГЬОВРЕН

7. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО ЛЯСКОВО

8. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО МИХАЛКОВО

9. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО ОСИКОВО

10. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО СЕЛЧА

11. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО СТОМАНЕВО

12. ОБРАЗЕЦ на БЮЛЕТИНА за КМЕТ на КМЕТСТВО ТРИГРАД

06.10.2023

ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ И КЪМ СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ОИК - Девин уведомява политическите партии, коалиции и местни коалиции, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията и местната коалиция за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-Девин следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция и местна коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Девин, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-Девин. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-Девин следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

     4. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител

     5. Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28.10.2023 г. в ОИК-Девин за публикуване на нейната интернет страницата. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

 
 
06.10.2023

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

                                                   Общинска избирателна комисия  Девин

 

                                                                        УВЕДОМЯВА

 

         че  СИК  210900006 – Ритуална зала,  Дом на културата,  ул. „Орфей” №1,  гр.Девин,

е ОПРЕДЕЛЕНА за гласуване на избиратели с увредено зрение или  със затруднения в придвижването  на  изборите за общински съветници и за кметове  на 29.10.2023 г.

         Секцията се намира от северната страна на сградата.

         Входът към нея е достъпен за автомобили.

         Заявки за оказване  на помощ на избиратели  с  увредено зрение или със затруднения в  придвижването  за община Девин   ще се приемат  от 25.10.2023 г. от 8.00 ч в Центъра за административно обслужване на Общинска  администрация -  Девин,  ул. „Орфей” № 1

           и на телефон  03041/ 21 74

           както и на безплатния телефон  за информация и справки на Община Девин   080018425

 

Заявки могат  да се подават  и

           в предизборния ден - 28.10.2023 г.  от 8.00 ч.  до  17.00 ч

           в деня на изборите  - 29.10.2023 г.  от 7.00 ч. до 19.00 ч.

           на  посочените телефони.

29.09.2023

Съобщение: ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Предизборната кампания стартира от 00:00 часа на 29.09.2023 г.

и продължава до  23:59 часа на 27.10.2023 г.

Общинска избирателна комисия Девин

ПРИЗОВАВА 

 всички участници в местните избори

да водят толерантни кампании и да спазват законовите норми.

18.09.2023

Съобщение ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

На 19 септември 2023 г. Общинска  избирателна комисия Девин  започва да приема документи за регистрация на кандидатите  за участие в изборите за общински съветници, кмет на Община и за кметове на кметства, насрочени на 29 октомври 2023 г.

Регистрацията се извършва по реда на Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

в  стая 6, втори етаж на Дома на културата ул. „Орфей” 1  гр. Девин 

     Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК   Девин на  кандидатите   е

 до 17,00 часа на 26 септември 2023 г.

12.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ДЕВИН ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА ДЕВИН , НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - Девин уведомява, че срокът за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК за участие в изборите е до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

 Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

                       Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 Приложими решения:

Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

 

09.09.2023

Съобщение

На 09.09.2023 г. започва работата на ОИК Девин.

Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.  всеки ден

още съобщения

Календар

Решения

 • № 141-МИ / 15.11.2023

  относно: Приемане на писмено становище по АД 281 / 2023 г. по описа на Административен съд Смолян

 • № 140-МИ / 08.11.2023

  относно: ОТНОСНО:: Определяне на членове на ОИК Девин за представляване като страна, представяне и получаване на материали по административно дело №281 / 2023 г. пред Административен

 • № 139-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на устройствата за видео-наблюдение от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 на „Информационно обслужване” АД .София

всички решения