Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 140-МИ
Девин, 08.11.2023

ОТНОСНО: ОТНОСНО:: Определяне на членове на ОИК Девин за представляване като страна, представяне и получаване на материали по административно дело №281 / 2023 г. пред Административен

На основание на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 76, ал. 2   от ИК  Общинска избирателна комисия Девин

                                                Р  Е  Ш  И :

УПЪЛНОМОЩАВА

 1. Зелма Асенова Белберова - председател
 2. Стефан Стоянов Радев – член, юрист

- заедно и поотделно  да представляват  ОИК Девин  пред Административен съд гр. Смолян,

-  да представят и получават материали по дело № 281 / 2023 г.. заведено срещу Решение 125 от 30.10.2023 г. на  ОИК Девин.

 Съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Зелма Асенова Белберова

Секретар: Сийка Петкова Хворева

* Публикувано на 14.11.2023 в 16:18 часа

Календар

Решения

 • № 141-МИ / 15.11.2023

  относно: Приемане на писмено становище по АД 281 / 2023 г. по описа на Административен съд Смолян

 • № 140-МИ / 08.11.2023

  относно: ОТНОСНО:: Определяне на членове на ОИК Девин за представляване като страна, представяне и получаване на материали по административно дело №281 / 2023 г. пред Административен

 • № 139-МИ / 05.11.2023

  относно: Предаване на устройствата за видео-наблюдение от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 на „Информационно обслужване” АД .София

всички решения