Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 138-МИ
Девин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба против решение № 125-МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Девин.

               В Общинска избирателна комисия  Девин  е постъпила жалба  вх. № 163 от 04.11.2023 г. в 10.50 ч., регистрирана под № 5 в електронния публичен регистър на жалбите и сигналите постъпили в ОИК  Девин,  от  Радослав  Сергеев Черноков, регистриран като кандидат  за общински съветник от  ПП „ГЕРБ” в община Девин за местните избори на 29.10.2023 г., против Решение № 125- МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Девин.

 

След разглеждане на жалбата, на основание чл.459 ал. 3 Общинска избирателна комисия   Девин

Р  Е  Ш  И :

Жалбата да бъде окомплектована ведно с решенията за общински съветници и протоколите на посочените Секционни избирателни комисии  и  да се изпрати по компетентност на Административен съд  гр. Смолян.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия, съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК,  в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Зелма Асенова Белберова

Секретар: Сийка Петкова Хворева

* Публикувано на 05.11.2023 в 14:27 часа

Календар

Решения

  • № 141-МИ / 15.11.2023

    относно: Приемане на писмено становище по АД 281 / 2023 г. по описа на Административен съд Смолян

  • № 140-МИ / 08.11.2023

    относно: ОТНОСНО:: Определяне на членове на ОИК Девин за представляване като страна, представяне и получаване на материали по административно дело №281 / 2023 г. пред Административен

  • № 139-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на устройствата за видео-наблюдение от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 на „Информационно обслужване” АД .София

всички решения