Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 310 – 2109 МИ
Девин, 27.05.2018

ОТНОСНО: Приемане на протокол на СИК с № 2109000005 от проведеният втори тур на частичните избори за Кмет на кметство Беден.

На основание чл.445, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия – Девин извърши проверка на протокола на СИК с № 2109000005. При проверката бе констатирано, че на страница № 5 от протокола срещу подписите на секретаря на СИК Росица Юриева Митева и член на СИК Виолета Манчева Манчева е отбелязано „ОМ” (особено мнение). Към протокола на СИК липсват приложени писмени мотиви, аргументиращи особените мнения, които трябва да са неразделна част от протокола. Председател, Зам. председател и Секретар на СИК Беден в устна и в писмена форма изложиха обстоятелствата по фактическата обстановка, при която членовете на СИК, отразили в протокола „ОМ”, но не са представили писмени мотиви.

С оглед на гореизложеното, направеното писмено обяснение и подписания протокол съгласно чл. 441 от ИК и на основание чл. 445, ал. 1 от ИК ОИК - Девин

Р Е Ш И :

  1. Приема протокола на СИК с № 2109000005 приложение № 82 А – МИ – х – К ведно с писмените обяснения към него.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 28.05.2018 в 00:22 часа

Календар

Решения

  • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

    относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

  • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

  • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения