Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 308 -2109 МИ
Девин, 22.05.2018

ОТНОСНО: Съхранение на хартиените бюлетини за втори тур на частичните избори за кмет на кметство Беден на 27.05.2018 г.

Хартиените бюлетини, получени от печатницата на БНБ   град София и транспортирани до град  Девин, да бъдат съхранени в определеното от Кмета на Община Девин помещение със заповед № РД- 09-225/14.05.2018 г. до предаването им на СИК  210900010 – Беден  в предизборния ден.

На основание  чл. 87, ал. 1, т. 9 и т. 20 от ИК и Решение на ЦИК № 3053 – МИ/01.02.2016 г., ОИК – Девин                                          

                                           Р  Е  Ш  И :

 1. Хартиените бюлетини за втори тур на  частичните избори за кмет на кметство Беден на 27.05.2018 г.,  получени от определените с Решение № 306 – 2109 МИ от 22.05.2018г. на ОИК членове, да бъдат съхранени в определеното от Кмета на общината помещение.
 2. Запечатва с хартиени ленти съответното помещение в сградата на Общинска администрация съгласно изискванията на т. 18 от Решение на ЦИК № 3053 – МИ/01.02.2016 г. Върху лентите се отразява датата и часът на поставянето им и се подписва от  членовете на ОИК.
 3. Определеното от Кмета на общината помещение за съхранение на хартиените бюлетини за втори тур на частичните  избори за кмет на кметство Беден на 27.05.2018 г. да се разпечата в предизборния ден непосредствено преди предаване на хартиените бюлетини, изборни книжа и материали на СИК – Беден от членовете на ОИК Къна Иванова, Миглена Барганска, Галя Бочукова и в присъствието на упълномощен представител на Общинска администрация.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 22.05.2018 в 13:09 часа

Календар

Решения

 • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

  относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

 • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

 • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения