Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 306 -2109 МИ
Девин, 22.05.2018

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия 2109 -Девин, които да получат от печатницата на БНБ бюлетините за втори тур на частичните избори за Кмет на Кметство Беден, насрочени на 27 май 2018 г.

На основание чл. 87 ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение на ЦИК №  2260 – МИ/18.09.2015 г. и Решение на ЦИК 2363 – МИ/26.09.2015 г.,  ОИК – Девин                                           

                                           Р  Е  Ш  И :

 

Упълномощава членовете на ОИК 2109 – Девин  Стефан Стоянов Радев и Павел Енчев Тодоров да получат отпечатаните бюлетини и подпишат приемателно-предавателните протоколи съгласно Решение на ЦИК № 2363- МИ/26.09.2015 г., т. 15.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 22.05.2018 в 13:05 часа

Календар

Решения

  • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

    относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

  • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

  • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения