Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 304 - 2109 МИ
Девин, 20.05.2018

ОТНОСНО: ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР

Днес, 20.05.2018 г., в 22.48 ч. общинската избирателна комисия Девин на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и стопроцентова извадка от ИП на „Информационно обслужване” АД

Р Е Ш И :

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 1. Николай Росенов Димов, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, получил 105 действителни гласове.
 2. Стоян Младенов Настанлиев, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 93 действителни гласове.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………….

СЕКРЕТАР:………………………………………………………..

ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………………………...

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 20.05.2018 в 23:21 часа

Календар

Решения

 • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

  относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

 • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

 • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения