Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 302 - 2109 МИ
Девин, 19.05.2018

ОТНОСНО: Предаване на изборните книжа и материали от ОИК на ЦИК от произведените частични избори на 20 май 2018 г. за Кмет на кметство Беден, община Девин.

Съгласно чл. 87, т. 32, чл. 457 от ИК и Методическите указания приети с Решение № 3458- МИ от 08.09.2018 г. на ЦИК, ОИК предава изборните книжа и материали на ЦИК:

 Приложение № 78 – МИ – х – К, Приложение № 86 – МИ,  Приложение № 82-МИ – х - К – (протоколи на СИК (разпластен) приемно-предавателните разписки, издадени от ОИК на СИК; копие от компютърна разпечатка на данните за протоколите на ОИК, предоставена от Изчислителния пункт; един брой технически носител с числовите данни от обработката на протоколите на СИК от изборите за Кмет на кметство Беден и протоколите и решенията на СИК, както и решенията на ОИК по сигналите и жалбите постъпили в изборния ден.

На основание чл. 87, т. 32,  чл. 457 от ИК и Решение № 3458 – МИ от 08.09.2018 г. на ЦИК, ОИК Девин

Р  Е  Ш  И :

 1. Упълномощаваме Председателя на ОИК Татяна Аврамова Димитрова, Секретаря на ОИК Гюлфие Реджепова Чаушева и Миглена Милкова Барганска – член на ОИК да предадат в ЦИК протоколите и изборните книжа от проведените частични избори на 20 май 2018г за Кмет на кметство Беден, община Девин.
 2. Да подпишат протокол Приложение - № 88 – МИ в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 1 от ИК пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 19.05.2018 в 16:23 часа

Календар

Решения

 • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

  относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

 • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

 • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения