Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 299 -2109 МИ
Девин, 17.05.2018

ОТНОСНО: Приемане и публикуване на списък с упълномощените представители на ПП „ГЕРБ” за частичните избори за кмет на кметство Беден на 20.05.2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 54 от 17.05.2018 г. със списък на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ”, които могат да присъстват в избирателните секции в частичните  избори за кмет на кметство Беден на 20.05.2018 г., внесено от представителя на ПП „ГЕРБ” – Руси Вадимов Чаушев.

Представен е списък на упълномощените представители на хартиен носител - 1 бр. и на електронен носител -1 бр.

Изпълнени са изискванията на Решение № 3347-МИ от 05.08.2016 г. на ЦИК. 

Броят предложени упълномощени представители на политическата партия не надвишава общия брой секции в кметство Беден, община Девин.

На основание чл. 124, ал.4 от ИК ОИК – Девин                                           

Р  Е  Ш  И :

  1. Приема и публикува списък на упълномощените представителите на ПП „ГЕРБ” за частичните избори за кмет на кметство Беден на 20.05.2018 г. както следва:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН, ЛЧН

Пълномощно №

1

Руси Вадимов Чаушев

************

1/14.04.2018 г.

 Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 17.05.2018 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

    относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

  • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

  • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения