Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 297 – 2109 МИ
Девин, 17.05.2018

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК, които присъстват при предаване на изборните материали и отчитането на изборните резултати от СИК на ИП.

Във връзка с предаването на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и ИП,  и в изпълнение на Решение 3458 – МИ от 08.09.2016 г., Решение № 2662 – МИ/НР от 18.10.2015 г., Решение № 3796 – ПВР/НР от 16.10.2016 и Решение № 3864 – ПВР/НВ от 27.10.2016 г. на ЦИК  и чл. 87 от ИК, ОИК Девин:

Р  Е  Ш  И :

 1. Упълномощава Галя Калчева Бочукова и Миглена Милкова Барганска да присъстват в Изчислителния пункт към ОИК при предаване протокола от СИК и да подписват приемно-предавателната разписка от ИП.
 2. Зам.председателя на ОИК Къна Стоева Иванова, Стефан Стоянов Радев и Кръстана Николова Шопова попълват след получаване на необходимата информация от ИП предавателния протокол на ОИК за ЦИК.
 3. Определя Павел Енчев Тодоров да следи за избирателната активност и да уведомява ЦИК.
 4. Определя Кръстана Николова Шопова да води списък на лицата, получили копие от протокола Приложение № 87 – МИ. Упълномощава Станимира Йорданова Николова да подпише направените копия на протокола.
 5. Определя Станимира Йорданова Николова и Стефан Стоянов Радев да разглеждат постъпилите жалби и сигнали в изборния ден и подготвят преписка за заседание на ОИК.
 6. Определя Станимира Йорданова Николова и Павел Енчев Тодоров да предадат с протокол на ТЗ на ГД – ГРАО пликовете по т. 1 и т. 8 с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 17.05.2018 в 13:35 часа

Календар

Решения

 • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

  относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

 • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

 • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения