Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 296 - 2109 МИ
Девин, 17.05.2018

ОТНОСНО: Регистриране на застъпник на кандидатска листа за кмет на кметство Беден на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за частичните местни избори на 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 52 от 16.05.2018 г. в 10.45 ч. за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство Беден на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичните избори за кмет на кметство Беден, насрочени на 20.05.2018 г., внесено от представителя на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – Дияна Асенова Чаушева.

Към заявлението  (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) вх. № 52 от 16.05.2018г г. са приложени:

 • списък на хартиен носител и електронен носител на предложените застъпници на кандидатска листа за Кмет на кметство Беден, съдържащ 1 /един/ брой застъпник на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в частичните избори насрочени на 20 май 2018 г.
 • декларация (Приложение № 98-МИ от изборните книжа) от Димитър Радославов Сустов – 1 брой.
 • Пълномощно № 33 от 27.03.2018.г. на Дияна Асенова Чаушева от Корнелия Петрова Нинова- Председател на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Изпълнени са изискванията на чл. 117 от ИК и Решение № 3347-МИ
от 05.08.2016 г. на ЦИК.

Общият брой предложени за регистрация застъпници на кандидатска листа не превишава броя секции в кметство Беден, община Девин.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18 , чл. 118, ал.1, ал.2  във връзка чл. 117,  ал. 4 от ИК и Решение № 3347-МИ от 05.08.2016 г. на ЦИК,  ОИК – Девин

Р  Е  Ш  И :

 1. Регистрира застъпник на кандидатска листа за кмет на кметство Беден на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичните избори за кмет на кметство Беден на 20.05.2018 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

Кмет на кметство

1

Димитър Радославов Сустов

****************

Беден

 Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 17.05.2018 в 13:34 часа

Календар

Решения

 • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

  относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

 • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

 • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения