Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 312 -2109 МИ
Девин, 28.05.2018

ОТНОСНО: Жалба от Руси Вадимов Чаушев – председател на ПП „ГЕРБ” – Девин с вх. № 76/28.05.2018 г. от 11.00 часа.

Постъпила е жалба от Руси Вадимов Чаушев – председател на ПП ГЕРБ – Девин с вх. № 76/28.05.2018 г. от 11.00 часа, съдържаща данни за упражнен натиск от Рабие Кисьова – представител на БСП – Смолян върху членове на СИК 210900010 – Беден при подписване на протокола на СИК за избор на Кмет на кметство Беден втори тур – 27.05.2018 г.

След разглеждане на постъпилата жалба, ОИК- Девин намира, че същата е допустима и с оглед съдържащите се в нея данни, следва да бъде изпратена на Районна прокуратура – Девин по компетенция.

Предвид горепосочените обстоятелства ОИК

Р  Е  Ш  И :

 1. Жалбата с вх. № 76/28.05.2018 г. да бъде изпратена по компетенция на Районна прокуратура град Девин.
 2. Да се уведоми писмено вносителят относно движението на сигнала.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Зам. председател: Къна Стоева Иванова

* Публикувано на 28.05.2018 в 17:10 часа

Календар

Решения

 • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

  относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

 • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

 • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

  относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения