Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 311 – 2109 МИ
Девин, 28.05.2018

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕДЕН

Днес, 28.05.2018 г., в 00.15 ч. Общинската избирателна комисия – Девин на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и окончателна извадка от ИП на „Информационно обслужване” АД

 Р Е Ш И :

 ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство БЕДЕН, община ДЕВИН, област СМОЛЯН, на втори тур СТОЯН МЛАДЕНОВ НАСТАНЛИЕВ с ЕГН *********, издигнат от ПП „ГЕРБ” получил 121 действителни гласове.

  ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………….

СЕКРЕТАР:………………………………………………………..

ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………………………...

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

                   …………………………………………………………

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 28.05.2018 в 00:25 часа

Календар

Решения

  • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

    относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

  • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

  • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения