Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 305 - 2109 МИ
Девин, 21.05.2018

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатен образец и тираж на бюлетина за Кмет на кметство Беден, община Девин за произвеждане на втори тур на частичните избори на 27 май 2018 г.

С решение № 304 - 2109 МИ/20.05.2018 г. ОИК допусна до втори тур класираните кандидати на първо и второ място по брой действителни гласове и подготви графичния файл на бюлетината за втори тур на частичните избори на 27.05.2018 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 3053 – МИ от 01.02.2016 г и чл.209,ал.3 от ИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - ДЕВИН

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за  Кмет на кметство Беден, община Девин, изборен район № 210903112 за гласуване на втори тур на частичните  избори за Кмет на кметство Беден,  насрочени на 27 май 2018 г., съгласно  графичен файл с 1 /един/ брой образец.

Одобрява тираж на хартиените бюлетини от 390/ триста и деветдесет/ броя.

Решението е взето с 9 /девет/ гласа „за” в 16,40   часа на 21.05.2018 г.

Графичното копие на бюлетината, подписано от всички присъствали на заседанието и одобрено от тях, е неразделна част от решението.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 21.05.2018 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

    относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

  • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

  • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения