03.06.2018

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК  ДЕВИН – 2109, ОБЯВЯВА АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

И КОНТАКТИ  СЛЕД 03.06.2018 г. :

Град Девин п.к. 4800, ул.Орфей №1,

Музейна сбирка, Татяна Димитрова

Служебен телефон 0879 221539

Email; oik [email protected]

Webcite/:http://oik2109.cik.bg

02.05.2018

Съобщение

Уважаеми жители на кметство Беден, община Девин,

ОИК Девин Ви уведомява, че от 29 април 2018 година започна предизборната кампания за избиране Кмет на кметство Беден.

 

Регистрираните кандидати за Кмет на Кметство Беден са:

Николай Росенов Димов, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Стоян Младенов Настанлиев, издигнат от ПП „ГЕРБ”

Румен Славчев Каров, издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС”

 

Частичните избори са насрочени за 20 май 2018 г.

Гласуването ще се проведе в сградата на кметство Беден.

Уважаеми кандидати за Кмет на кметство Беден,

уважаеми членове на  предизборните щабове,

уважаеми съграждани в изборен район 210903112 – Беден, община Девин,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - Девин се обръща с призив към Вас за стриктно спазване разпоредбите на Изборния кодекс, Заповедта на Кмета на Община Девин  № РД – 09 – 187 от 17.04.2018 г., добрите нрави и етичните норми за провеждане на толерантна предизборна кампания.

 

29.04.2018

Публичен регистър

Приложение № 60-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДЕВИН

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за Кмет на кметство Беден

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/ кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1/20.04.18 г.

Беден

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Николай Росенов Димов

№ 285 – 2109 МИ от 22.04.2018 г.

6

2/24.04.18 г.

Беден

ПП „ГЕРБ”

Стоян Младенов Настанлиев

№ 286 – 2109 МИ от 24.04.2018 г.

1

3/24.04.18 г.

Беден

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС”

Румен Славчев Каров

№ 288 – 2109 МИ от 24.04.2018 г.

2

24.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК Девин съобщава:

На 24 април 2018 г. в 17.00 часа изтича срока за регистрация на кадидатските листи (чл.464, т.6 от ИК) за частичните избори за Кмет на кметство Беден насрочени на 20.05.2018 г.

 

24.04.2018

Съобщение

Жребият за реда за участие на в диспутите по чл.196, ал.3 във връзка с чл. 464, т. 13 от ИК ще се състои на 24.04.2018 г. от 14.00 часа в стая 6 сградата на Дом на културата, ет. 2 на адрес: гр. Девин, ул.“Орфей“ № 2.  Желаещите представители на ПП могат да присъстват. 

18.04.2018

Съобщение

ОИК - Девин, обръща внимание на представителите на партии и коалиции регистрирани в ЦИК за участие в частичните избори за Кмет на кметство Беден, община Девин насрочени за 20.05.2018 г. 

Заявлението за регистрация в ОИК за участие в частичните избори за Кмет на кмество е Приложение № 44 А - МИ.

Крайният срок за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК - Девин за участие в частичните за Кмет на кметсво Беден, община Девин е 17.00 часа на 19.04.2018 г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № № 315 – 2109 МИ / 05.06.2018

    относно: Постъпила Жалба с вх.№ 96/05.06.2018г. от Корнелия Нинова- Председател на ПП Българска социалистическа партия, срещу Решение №311-2109МИ/28.05.2018г на ОИК-Девин за избиране на Кмет на кметство Беден.

  • № № 314 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Разглеждане на постъпила жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, Дияна Асенова Чаушева, Николай Росенов Димов срещу СИК 210900010 – Беден.

  • № № 313 – 2109 МИ / 30.05.2018

    относно: Поправка на Решение № 310 – 2109 МИ/27.05.2018г.

всички решения