Общинска избирателна комисия Девин


РЕШЕНИЕ
№ 277 – 2109 МИ
Девин, 11.04.2018

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на Секционната избирателна комисия в съответствие с броя на избирателите за произвеждането на частичните избори за Кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян.

Съгласно чл. 92 ал. 4 от Изборен кодекс ОИК Девин:                                           

Р  Е  Ш  И :

  1. Определя броя на членовете на СИК – 210900010 с. Беден, както следва:

№ по ред

 

№ на секция

 

Местонахождение

 

Брой членове на СИК

1

210900010

село Беден - кметство

7 (седем) членове

                                                                                                                

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

* Публикувано на 11.04.2018 в 14:10 часа

Календар

Решения

  • № 288 - 2109 МИ / 24.04.2018

    относно: Регистриране на кандидатска листа на политическа партия Движение за права и свободи - ДПС за участие в частичните избори за Кмет на Кметство Беден, Община Девин на 20 май 2018 година.

  • № 287 - 2109 МИ / 24.04.2018

    относно: Определяне чрез жребий реда за участие в диспут в частичните местни избори за Кмет на кметство Беден, насрочени на 20 май 2018 г.

  • № 286 - 2109 МИ / 24.04.2018

    относно: Регистриране на кандидатска листа на политическа партия ГЕРБ за участие в частичните избори за Кмет на Кметство Беден, Община Девин на 20 май 2018 година.

всички решения